1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Grupa Kapitałowa / Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej

Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. budowana jest od ponad 20 lat. Początkowo większość podmiotów powstawała w wyniku wydzielania wybranych obszarów działalności KGHM. W ten sposób, w 1993 roku zostały utworzone pierwsze spółki Grupy. W kolejnych latach skład Grupy Kapitałowej i liczba podmiotów ją tworzących zmieniały się.

 

 

Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest KGHM Polska Miedź S.A. Na koniec 2012 roku, Grupa Kapitałowa KGHM liczyła 85 podmiotów, w tym trzy fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych. Ponadto Grupa Kapitałowa KGHM posiadała udział w dwóch jednostkach stowarzyszonych i w dwóch wspólnych przedsięwzięciach.

 

Na kształt Grupy Kapitałowej znacząco wpłynęła dokonana przez KGHM Polska Miedź S.A. w I połowie 2012 roku, transakcja nabycia 100% akcji średniej wielkości spółki górniczej Quadra FNX Mining Ltd. z siedzibą w Vancouver (tworzącej odrębną Grupę Kapitałową). Nastąpił wzrost liczby spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM o 34 jednostki. Transakcja przejęcia spółki Quadra FNX Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD.), była największą inwestycją kapitałową w historii Grupy Kapitałowej KGHM i ma przełomowe znaczenie w zakresie realizacji jej strategii nakierowanej głównie na poszerzenie bazy zasobowej w celu zwiększenia produkcji miedzi. Dokonana akwizycja pozwoliła na osiągnięcie wzrostu produkcji górniczej miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM o ponad 100 tys. ton w 2012 roku. Łączna produkcja miedzi wyniosła 676,3 tys. ton, tj. o 18% więcej niż w 2011 roku. Planuje się, że w roku 2018 wzrost ten wyniesie ponad 180 tys. ton rocznie, co oznacza zwiększenie o 25% w stosunku do produkcji Grupy Kapitałowej KGHM sprzed akwizycji.

 

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali (przede wszystkim miedzi, a także niklu, złota, platyny, palladu) prowadzona przez kopalnie zlokalizowane w USA, Chile i Kanadzie. Ponadto, w Chile, Kanadzie i na Grenlandii prowadzone są projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na rożnym etapie rozwoju, jak również projekty eksploracyjne.

 

W wyniku przejęcia KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalną firmą górniczą, posiadającą zdywersyfikowane geograficznie produkcyjne aktywa i projekty górnicze w krajach niskiego ryzyka. Grupa Kapitałowa KGHM awansowała w 2012 roku na siódme miejsce (dziewiąte miejsce wg danych za rok 2011), w rankingu górniczych producentów miedzi na świecie.

 

Przedmioty działalności pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. są zróżnicowane. W ofercie spółek znajdują się zarówno produkty i usługi związane z podstawową działalnością KGHM (m.in. poszukiwanie i eksploatacja złóż miedzi i innych metali, budownictwo górnicze, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, maszyny i urządzenia dla górnictwa, prace badawczo-rozwojowe) lub niezwiązane z obsługą ciągu technologicznego KGHM, takie jak transport, handel, ochrona zdrowia, czy lokowanie środków pieniężnych. Znaczna część spółek, głównie produkcyjnych, świadczy usługi na rzecz KGHM.

Raport na skróty