1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Spółka na Giełdzie / Relacje Inwestorskie

Charakterystyka Spółki

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje aktywną politykę relacji inwestorskich, której celem jest przedstawianie rzetelnego obrazu Spółki oraz budowanie wiarygodności w oczach inwestorów. Spółka podejmuje regularne działania skierowane do przedstawicieli międzynarodowych funduszy, banków inwestycyjnych, analityków i inwestorów z sektora Metals and Mining oraz rynków wschodzących. W 2012 roku KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała się branżowym inwestorom podczas roadshow oraz konferencji inwestorskich.

 

Publikacjom raportów kwartalnych towarzyszyły spotkania Zarządu KGHM z analitykami, zarządzającymi funduszami oraz dziennikarzami gospodarczymi, które były transmitowane na żywo w Internecie. Zapisy wideo spotkań dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce Dla Inwestorów.

 

W 2012 roku jednym z celów IR było zbliżenie się do standardów informowania rynku stosowanych przez notowane na innych giełdach papierów wartościowych na świecie spółki sektora Metals and Mining. W tym celu Spółka opublikowała raport „Aktywa górnicze KGHM Polska Miedź S.A. w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego” przygotowany przez zespół wewnętrzny KGHM oraz „Raport Techniczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w południowo-zachodniej Polsce”, sporządzony według kanadyjskiego standardu ujawniania informacji o zasobach NI 43-101, opracowany przez kanadyjską firmę Micon International. Raporty są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie ze strony rynku na temat potencjału produkcyjnego Spółki, eksploatowanych i rozpoznawanych przez KGHM zasobów, jak i perspektywicznego dla Spółki potencjału zasobowego złóża rud miedzi, zlokalizowanego w rejonie LGOM.

 

Istotnym elementem obszaru aktywności Relacji Inwestorskich w KGHM Polska Miedź S.A. jest prowadzona przez Spółkę strona internetowa, która jest kompleksowym źródłem informacji na temat działalności firmy. Zakładka Dla Inwestorów to informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki (raporty bieżące, okresowe), dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, ładem korporacyjnym, rynkowe prognozy dotyczące wyników, prezentacje ze spotkań z Zarządem oraz materiały wideo.

Raport na skróty