1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Kalendarium 2012

Charakterystyka Spółki

STYCZEŃ

 

 

 

Honorowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” dla Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.

Już po raz dwunasty redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz z wydawcą Grupą PTWP – nadała honorowe tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł” – jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze. Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” w styczniu 2012 roku przyznano Herbertowi Wirthowi, Prezesowi Zarządu KGHM. Laur przyznano za skuteczne zarządzanie potężną strukturą biznesową i za jasne określenie celów, konsekwentną ich realizację, a także podporządkowanie ich długoletniej perspektywie rozwoju firmy.

 

 

LUTY

 

 

 

Zgoda akcjonariuszy Quadra FNX Mining Ltd. na przyjęcie oferty KGHM

W miesiącu lutym akcjonariusze Quadra FNX Mining Ltd. wymaganą większością ponad 2/3 głosów, wyrazili zgodę na przyjazne przejęcie przez KGHM. „Ta transakcja ma strategiczne znaczenie dla KGHM, dla zabezpieczenia przyszłych zysków, budowy wartości dla akcjonariuszy i konkurencyjnej pozycji Spółki na globalnym rynku” – powiedział Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM. Zdaniem Prezesa Polskiej Miedzi przejęcie kanadyjskiej spółki to także wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki, jako producenta strategicznych surowców oraz rzadkich metali.

 

 

MARZEC

 

 

 

KGHM właścicielem kanadyjskiej firmy Quadra FNX Mining Ltd.

5 marca 2012 roku, zakończyła się transakcja przyjaznego przejęcia przez KGHM kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd. Wartość transakcji wyniosła 2,9 mld CAD. KGHM przejmując kanadyjską spółkę, stał się również współwłaścicielem światowej klasy projektu Sierra Gorda w Chile. Przejęte bogate złoża, gwarantują Polskiej Miedzi bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce. Nazwa i logo przejętej spółki, zostały zmienione na KGHM INTERNATIONAL LTD. Wizerunkowe połączenie przyspieszy proces integracji i zwiększy rozpoznawalność marki KGHM na świecie. Po sfinalizowaniu tej transakcji, Grupa KGHM posiada obecnie zdywersyfikowany portfel aktywów w krajach niskiego ryzyka oraz portfel projektów zapewniających rozwój obecnej bazy produkcyjnej.

 

Polska Miedź zdobywcą tytułu „Spółka Roku”

KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów konkursu „Byki i Niedźwiedzie” organizowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet, zwyciężając w kategorii „Spółka Roku”. To nagroda za ubiegłoroczne dokonania i ponad przeciętne wyniki finansowe. KGHM trzeci rok z rzędu znalazł się w gronie laureatów konkursu. Statuetki „Byka i Niedźwiedzia” co roku trafiają do najlepszych spółek, najlepszych prezesów i ekspertów rynku kapitałowego.

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

KGHM liderem rankingu Złota Akcja TSR 2012

Polska Miedź znalazła się w gronie najlepszych spółek warszawskiego parkietu, które dały największą wartość dla akcjonariuszy. Ranking Złota Akcja przeprowadził portal biznes.pl, według wskaźnika TSR. To bardzo dobry wskaźnik opinii rynku o danej spółce, jej działaniach i zamierzeniach. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy: 3-letni (2009–2011) oraz 10-letni (2002–2011). Obie perspektywy są interesujące, bowiem odzwierciedlają lata kryzysu.

 

Koncesja 2013 KGHM na półmetku 

Rozpoczęta w 2010 roku, procedura związana ze wznowieniem koncesji na wydobywanie rud miedzi, weszła w kolejną, decydującą fazę. Przeanalizowane przez gminy górnicze i uzupełnione przez KGHM, raporty środowiskowe ponownie trafiły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Od nich zależy decyzja środowiskowa – niezbędny element wniosku koncesyjnego przedsiębiorcy. Starania KGHM o koncesje dotyczą pięciu złóż – „Rudna”, „Sieroszowice”, „Polkowice”, „Lubin-Małomice” oraz „Radwanice Wschód”, położonych w obszarach dziewięciu gmin górniczych. Termin ważności obecnych koncesji, upływa z końcem 2013 roku. Spółka zamierza wnioskować o koncesje na 50 lat (tj. do 2063 roku) – to maksymalny wymiar czasu, na jaki przedsiębiorcy górniczemu pozwala obecnie ubiegać się prawo.


KGHM największym światowym producentem srebra

KGHM produkuje srebro o zawartości powyżej 99,99% Ag w postaci sztabek (gąsek) oraz granulatu. Spółka wyprodukowała w 2012 roku 1 274 tony srebra, co zapewniło jej wg notowań World Silver Survey pierwsze miejsce w produkcji srebra na świecie.

 

 

MAJ

 

 

 

Wizyta delegacji rządu RP w kopalni KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie

Przedstawiciele polskiej delegacji rządowej z Donaldem Tuskiem, premierem RP i Mikołajem Budzanowskim, ministrem Skarbu Państwa RP, odwiedzili jedną z kopalń należących do spółki KGHM INTERNATIONAL LTD.  w Kanadzie.

 

 

 

 

CZERWIEC

 

 

 

„Energetyka i zasoby surowcowe w geopolityce”

Zasoby surowcowe budują nie tylko pozycję gospodarczą i polityczną państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują nad nimi kontrolę. KGHM Polska Miedź S.A., była organizatorem konferencji, „Energetyka i zasoby surowcowe w geopolityce”, na której poruszano zagadnienia dotyczące roli czynników surowcowych w polityce międzynarodowej, jak również w budowaniu bezpieczeństwa surowcowego w Unii Europejskiej.

 

 

LIPIEC

 

 

 

Pięć spółek zawarło umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków

W dniu 4 lipca 2012 roku, została podpisana umowa ramowa pomiędzy KGHM, Tauron Polska Energia, PGNiG, ENEA i PGE, która umożliwi przyspieszenie prac poszukiwawczych gazu z łupków. Pierwszy gaz ze wspólnego projektu może popłynąć już w 2016 roku.

 

II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

„Perspektywy i kierunki rozwoju” – to hasło II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, w którym wzięło udział około 400 uczestników. Kongres to znakomita okazja do wymiany informacji i doświadczeń związanych z rozwiązaniami dotyczącymi górnictwa rud miedzi. Obradom towarzyszyła wystawa maszyn i sprzętu górniczego. Rada programowa przyznała specjalne nagrody za innowacyjny produkt, najlepsze stoisko oraz najlepszy referat.

 

 

SIERPIEŃ

 

 

 

KGHM po raz kolejny w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index

W piątej edycji ogłoszonego 31 lipca 2012 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nowego składu indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index, znalazło się 20 spółek, w tym po raz kolejny KGHM. Na ocenę wpływ miała działalność Spółki na wielu płaszczyznach m.in.: komunikacja Spółki z różnymi grupami interesariuszy, standardy etyczne stosowane w Spółce, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządzanie, funkcjonowanie na giełdzie, zrównoważony rozwój.

 

Prezes KGHM w gronie najlepszych managerów na czas kryzysu

Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., został jednym z laureatów listy TOP 20 – Najlepsi  managerowie na czas kryzysu. Prezesa doceniono w szczególny sposób, ponieważ otrzymał najwięcej głosów ankietowanych. Listę przygotowywała redakcja Bloomberg Businessweek Polska. Top 20, to lista managerów odpornych na trudne sytuacje, gotowych do podejmowania wyzwań w niekomfortowych warunkach, jakimi zaskakuje nas gospodarka. 

 

„Czas kryzysu można wykorzystać na wzmocnienie firmy i nam się to udaje. Cel jest jasny. Dążymy do tego, by KGHM był jeszcze lepszym i bardziej konkurencyjnym producentem miedzi i srebra na świecie” – powiedział Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM.
 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

 

TAURON i KGHM powołały spółkę do budowy bloku gazowo-parowego

KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie, spółka zależna TAURON Polska Energia, zawiązały 5 września 2012 roku, spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa. Zajmie się ona kompleksową realizacją inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy około 850 MW, na terenie, należącej do wytwórczej spółki Grupy TAURON, Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Wspólnicy objęli po 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

 

Prezes KGHM wyróżniony tytułem Wizjonera 2012

Herbert Wirth znalazł się w gronie pięciu managerów i ludzi biznesu, którzy w niesprzyjających warunkach rynkowych z sukcesem przeprowadzili projekty mające znaczący, korzystny wpływ na sytuację finansową Spółki. Konkurs organizowany jest przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

THE BEST OF THE BEST

KGHM otrzymał nagrodę specjalną The Best of The Best dla najlepszego przedsiębiorstwa za raport roczny za rok 2011 oraz zdobył pierwszą nagrodę za internetowy raport roczny. Obok sprawozdania finansowego, kapituła konkursu ocenia zawartość sprawozdania z działalności oraz wartość użytkową raportu marketingowego, co ma bardzo istotne znaczenie dla interesariuszy w kontekście stasowania ładu korporacyjnego, polityki kadrowej czy działań proekologicznych. 

 

„Nasz raport jest czytany przez wiele środowisk, zarówno ze sfery finansowej, biznesowej, jak i społecznej. Staramy się przedstawić w taki sposób nasze dane, by były czytelne dla wszystkich” – powiedział Włodzimierz Kiciński, I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM, który odbierał statuetki.

 

 

LISTOPAD

 

 

 

Think Tank „POLAND, GO GLOBAL!”

Z inicjatywy KGHM ruszył Think Tank, promujący ekspansję zagraniczną polskich firm, „POLAND GO GLOBAL!” to projekt realizowany wspólnie z KGHM i ICAN Institute. Ma na celu propagowanie wiedzy i doświadczeń, w zakresie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy firmami. W miesiącu listopadzie, odbyła się konferencja inaugurująca to przedsięwzięcie, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli polskiego biznesu.

 

KGHM Perłą Polskiej Gospodarki

Perłą Wielką, po raz kolejny został nagrodzony KGHM w dziesiątej edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję magazynu ekonomicznego Polish Market. KGHM został wyróżniony Wielką Perłą przyznawaną firmom, których przychody w 2011 roku, przekroczyły 1 mld zł.

„Doceniono nasze odważne myślenie i konsekwencję w działaniu. Receptą na sukces jest wizja, konsekwencja, dobre relacje z pracownikami i zaufanie. To buduje wartość firmy. Dla KGHM to nagroda za wytrwałość w realizacji naszej strategii i dążeń do tego, aby być firmą globalną” – powiedział Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM.

 

 

GRUDZIEŃ

 

 


200 mln na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych
 

200 mln złotych, zostanie przeznaczone na badania nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii w szeroko rozumianej branży metali nieżelaznych. Porozumienie w tej sprawie, pod auspicjami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Raport na skróty