1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / List Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Charakterystyka Spółki

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze


Z nieukrywaną radością i satysfakcją mam zaszczyt przekazać Państwu Raport Spółki za miniony rok. Odważne myślenie, konsekwencja w działaniu i skuteczna realizacja strategii sprawiły, że rok 2012 był wyjątkowy dla KGHM Polska Miedź S.A.

 

Surowce produkowane przez Spółkę, są podstawą nowoczesnych i bezpiecznych technologii, kluczowych dla teraźniejszości i wyznaczających przyszłość rozwoju świata. Pod hasłem rozwoju zapisze się miniony rok także w historii Spółki.

 

Przejęcie kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd. było jedną z największych i najważniejszych transakcji w polskiej gospodarce. Żadna polska firma nie dokonała tego, co KGHM Polska Miedź S.A. Przed naszą firmą otworzyły się nowe perspektywy. Staliśmy się globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych. Własnością Spółki są kopalnie w Kanadzie, USA i Chile. Jesteśmy także współwłaścicielem światowej klasy projektu Sierra Gorda w Chile. Sierra Gorda zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Produkcja miedzi, ruszy w przyszłym roku i docelowo przekroczy 200 tysięcy ton rocznie, czyli blisko połowę dzisiejszej produkcji w Polsce. Przejmując kanadyjską spółkę, zapewniliśmy sobie właściwą strukturę zasobową i uzyskaliśmy realną możliwość zmniejszenia kosztów produkcji miedzi. To buduje wartość dla akcjonariuszy. Receptą na sukces jest spokój i dobre relacje z otoczeniem. Jako globalny uczestnik rynku produkcji miedzi i srebra pragniemy nadal, w sposób przewidywalny i odpowiedni budować nie tylko swoją przyszłość – nasza transakcja to również szansa dla innych polskich przedsiębiorstw. Każda duża polska inwestycja zagraniczna otwiera nowe możliwości dla kolejnych firm. To również szansa dla ośrodków akademickich.

 

W 2012 roku utrzymaliśmy, zgodny z planem, wysoki poziom produkcji miedzi elektrolitycznej oraz srebra. Z satysfakcją stwierdzam, że osiągnęliśmy dobry wynik finansowy pomimo wprowadzenia w ubiegłym roku podatku od wydobycia niektórych kopalin. Potwierdzamy w ten sposób skuteczną realizację zaplanowanych celów.

 

Z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. ruszył Think Tank promujący ekspansję zagraniczną polskich firm.  „POLAND, GO GLOBAL!” to projekt realizowany wspólnie z ICAN Instytute, wyłącznego przedstawiciela Harvard Business Publishing Corporation w Polsce. Ma on pomagać w wymianie informacji oraz promocji wiedzy teoretycznej i praktycznej. Tworzymy także nowe standardy w relacjach biznesu z nauką. Dla budowania przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach, ważne jest tworzenie własnych innowacyjnych technologii. Dlatego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawarliśmy pionierskie porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej dla polskiej branży metali nieżelaznych. W firmie realizowanych jest corocznie, kilkadziesiąt zadań o charakterze badawczo-rozwojowym. Są to duże projekty, jak na przykład wprowadzenie mechanicznych metod urabiania skał, jak również mniejsze, umożliwiające realizację wyzwań związanych z potrzebami poszczególnych elementów ciągu technologicznego. Nasza działalność badawcza umożliwia realizację strategicznych celów.

 

Otwartość, przejrzystość, poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju i społeczna odpowiedzialność, to istotne aspekty działalności biznesowej Spółki. Ponosimy szczególną odpowiedzialność za swoje przedsięwzięcia. W swoich działaniach CSR równoważymy nasze oddziaływanie na środowisko. Zależy nam, na budowaniu zaufania do naszej Firmy i minimalizowaniu wszelkich ryzyk, także tych społecznych i środowiskowych. Wspieramy rozwój regionu i lokalną społeczność.

 

W minionym roku wielokrotnie mogłem się przekonać, że sukces Polskiej Miedzi zależy przede wszystkim od ludzi ją tworzących – ich zdolności do radzenia sobie w trudnych okolicznościach, umiejętności elastycznego reagowania i podejmowania właściwych decyzji, a przede wszystkim zrozumienia naszej długofalowej strategii. Kapitał ludzki jest w Spółce najcenniejszy. Dowodem na to, jest szereg nagród dla KGHM otrzymanych w 2012 roku.

 

Przekazując Państwu ten raport, pragnę podziękować naszym Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli w minionym roku. W imieniu całego Zarządu dziękuję Radzie Nadzorczej za merytoryczny nadzór nad działalnością Polskiej Miedzi. Szczególne słowa podziękowań należą się wszystkim pracownikom za profesjonalizm, wytężoną pracę i – w konsekwencji – sukcesy, jakie odnosi w ostatnich latach KGHM Polska Miedź S.A.

 

Prezes Zarządu

 

 

 

Herbert Wirth

Raport na skróty