1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / List Przewodniczącej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Charakterystyka Spółki

Szanowni Państwo


Rok 2012 to rok, w którym KGHM Polska Miedź S.A. sfinalizowała transakcję zakupu kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd. Transakcja ta to niewątpliwie największe wyzwanie w dotychczasowej historii Grupy Kapitałowej KGHM, ale i dowód na to, że polska gospodarka ma coraz więcej do powiedzenia także na światowych rynkach. O sile i pozycji KGHM świadczą nie tylko jej aspiracje, ale także, a może przede wszystkim osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.

 

W 2012 roku Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości ponad 4,8 mld zł. Łączna produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 676,3 tys. ton. W porównaniu do 2011 roku to wzrost ponad 18%. Wyprodukowano 1 274 tony srebra. Uzyskany wynik sprawił, że Spółka jest w światowej czołówce producentów tego kruszcu.

 

Proces przejęcia kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd. za 9,1 mld zł oznacza dla KGHM dostęp do złóż miedzi i kopalń w USA, Kanadzie i Chile. Dzięki tej operacji firma uzyskała potencjał jednorazowego zwiększenia produkcji o 25%, przy jednoczesnym obniżeniu średnich kosztów wydobycia. Głównym źródłem tego wzrostu ma być realizacja projektu Sierra Gorda w Chile – eksploatacji złoża ocenianego na 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Start produkcyjny tego ambitnego projektu, który osiągnął już znaczny stopień zaawansowania, spodziewany jest w pierwszym półroczu 2014 roku.

 

Ekspansja międzynarodowa to nie tylko kwestia aspiracji KGHM. To świadoma polityka rozwoju i dywersyfikacji geograficznej, podjęta dla budowy wartości firmy i wzmocnienia jej pozycji na globalnym rynku.

 

Ekspansja ta, nie oznacza jednak zmniejszenia zainteresowania KGHM rozwojem bazy zasobowej w Polsce. Wyniki pierwszych odwiertów w „Niecce Grodzieckiej” w okolicach Bolesławca wskazują na celowość realizacji dalszych etapów tego projektu, a zakres zaplanowanych do realizacji prac geologicznych, badań i analiz projektowo-technicznych obejmuje też wykonanie wstępnego studium wykonalności. Zgodnie z planem realizowana jest także inwestycja „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W ramach konsekwentnego wdrażania Strategii Spółki (Filar III Wejście w branżę energetyczną), KGHM realizuje wspólnie z partnerami branżowymi, projekt budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia oraz poszukiwania, rozpoznania i eksploatacji gazu z łupków. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie Grupie Kapitałowej KGHM możliwości dalszego i ciągłego rozwoju w dużej mierze na terytorium Polski.

 

KGHM to nie tylko wydobycie, produkcja i międzynarodowa ekspansja. To także firma społecznie odpowiedzialna, dbająca o swoich pracowników, o współpracę ze społecznością lokalną i wspierająca ważkie inicjatywy społeczne. Szereg otrzymanych w 2012 roku nagród dotyczących tej sfery działalności KGHM mówi samo za siebie.

 

Szanowni Państwo,

Wszystkim, którzy z zaangażowaniem wspierali KGHM w minionym roku chciałabym w imieniu Rady Nadzorczej serdecznie podziękować. Przed nami ciąg dalszy sprawdzianu na sprawne zarządzanie globalną firmą i międzynarodowymi operacjami, jak i wiele nowych wyzwań, które przyjdzie nam realizować w czasach, kiedy gospodarki wielu krajów zmagają się z recesją. Jestem przekonana, że tak jak w 2012, tak i w roku 2013, połączenie polskiej myśli technicznej, tak częstokroć niedocenianej, z determinacją i uporem, w dążeniu do zapewnienia KGHM trwałego miejsca wśród liderów na światowym rynku metali nieżelaznych, przełożą się na wspólny sukces Grupy Kapitałowej KGHM i jej akcjonariuszy.

 

 

 

Raport na skróty