1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Charakterystyka Spółki

 

W roku 2012 obowiązywały zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiące załącznik do uchwały 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Treść zasad dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl), a także na stronie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. (www.kghm.pl) w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego.

 

KGHM Polska Miedź S.A., której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (rozdz. II, III i IV). Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować wszystkie rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych (rozdział I). Komentarz do rekomendacji znajduje się poniżej.

 

KGHM Polska Miedź S.A. w celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom wykorzystywała w możliwie najszerszym stopniu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce (rekomendacja zawarta w rozdziale I pkt. 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).

 

Spółka nie zdecydowała się w 2012 roku jedynie na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń, ale rejestrowała przebieg obrad, który został niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej i jest dostępny w zakładce Dla inwestorów/Transmisje. Aktualnie Spółka przygotowuje się do udostępnienia bezpośrednich transmisji obrad Walnych Zgromadzeń.

 

W związku ze zmianami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” od 1 stycznia 2013 roku, opublikowanych w Załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, Spółka przekazała raport, w którym poinformowała, że przewiduje odstępstwo od stosowania zasady zawartej w części IV pkt 10 DPSN, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

 

Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia w przyszłości.

Raport na skróty