1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Rada Nadzorcza

Charakterystyka Spółki

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A., we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzi z wyboru pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiał się następująco:

 • Jacek Kuciński – Przewodniczący
 • Marcin Dyl – Zastępca Przewodniczącego
 • Marek Panfil – Sekretarz
 • Franciszek Adamczyk
 • Arkadiusz Kawecki
 • Jan Rymarczyk
 • Marzenna Weresa

 

oraz wybrani przez pracowników Spółki:

 • Lech Jaroń
 • Maciej Łaganowski
 • Paweł Markowski

 

W ciągu roku 2012 zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

 

19 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o:

 • odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: Franciszka Adamczyka, Marcina Dyla, Arkadiusza Kaweckiego, Jana Rymarczyka i Marzenny Weresy;
 • powołaniu w skład Rady Nadzorczej: Aleksandry Magaczewskiej, Krzysztofa Kaczmarczyka, Mariusza Kolwasa, Roberta Oliwy i Jacka Poświaty.

 

13 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza wybrała na funkcję Zastępcy Przewodniczącego – Marka Panfila, a na Sekretarza – Mariusza Kolwasa.

 

17 kwietnia 2012 roku z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Marek Panfil. Rada Nadzorcza wybrała na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Aleksandrę Magaczewską.

 

24 kwietnia 2012 roku Mariusz Kolwas złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 

25 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o:

 • odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: Jacka Kucińskiego i Marka Panfila;
 • powołaniu w skład Rady Nadzorczej: Pawła Białka, Dariusza Krawczyka, Ireneusza Piecucha.

 

21 maja 2012 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru na funkcje:

 • Przewodniczącej – Aleksandry Magaczewskiej
 • Zastępcy Przewodniczącej – Krzysztofa Kaczmarczyka
 • Sekretarza – Dariusza Krawczyka

 

28 czerwca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego, Pawła Markowskiego, w związku z wnioskiem pracowników Spółki w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz wynikami głosowania nad tym wnioskiem.

 

3 lipca 2012 roku Robert Oliwa złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., którego przedmiotem będzie kwestia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 

3 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Opawskiego.

 

21 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Bogusława Szarka, wybranego przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

 

Po powyższych zmianach, skład Rady Nadzorczej VIII kadencji na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

 • Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca
 • Krzysztof Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącej
 • Dariusz Krawczyk – Sekretarz
 • Paweł Białek
 • Ireneusz Piecuch
 • Krzysztof Opawski
 • Jacek Poświata

 

oraz wybrany przez pracowników Spółki:

 • Bogusław Szarek

 

Krzysztof Kaczmarczyk, Dariusz Krawczyk, Krzysztof Opawski i Jacek Poświata złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności określonej w zasadzie III.6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Raport na skróty