1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Charakterystyka Spółki

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Jacek Kuciński

Przewodniczący

01.01.2012 – 25.04.2012

Marcin Dyl

Zastępca Przewodniczącego

01.01.2012 – 19.01.2012

Marek Panfil

Sekretarz

01.01.2012 – 25.04.2012

Franciszek Adamczyk

Członek

01.01.2012 – 19.01.2012

Arkadiusz Kawecki

Członek

01.01.2012 – 19.01.2012

Jan Rymarczyk

Członek

01.01.2012 – 19.01.2012

Marzenna Weresa

Członek

01.01.2012 – 19.01.2012

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Lech Jaroń

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Maciej Łaganowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Paweł Markowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2012 rok podjęło decyzję:

  • o odwołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
  • i o powołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
     
Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 19 stycznia do dnia 24 kwietnia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Jacek Kuciński

Przewodniczący

01.01.2012 – 25.04.2012

Marek Panfil

Sekretarz

01.01.2012 – 13.02.2012

Zastępca Przewodniczącego

13.02.2012 – 25.04.2012

Mariusz Kolwas

Członek

19.01.2012 - 13.02.2012

Sekretarz

13.02.2012 – 24.04.2012

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek

19.01.2012 – 21.05.2012

Zastępca Przewodniczącego

21.05.2012 – 31.12.2012

Aleksandra Magaczewska

Członek

19.01.2012 – 17.04.2012

Zastępca Przewodniczącego

17.04.2012 – 21.05.2012

Przewodnicząca

21.05.2012 – 31.12.2012

Robert Oliwa

Członek

19.01.2012 – 03.09.2012

Jacek Poświata

Członek

19.01.2012 – 31.12.2012

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Lech Jaroń

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Maciej Łaganowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Paweł Markowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

 

W dniu 24 kwietnia 2012 roku Pan Mariusz Kolwas, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjęło decyzję:

  • o odwołaniu 2 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
  • i o powołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

 

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 25 kwietnia do dnia 28 czerwca 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Aleksandra Magaczewska

Zastępca Przewodniczącego

17.04.2012 – 21.05.2012

Przewodnicząca

21.05.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek

19.01.2012 – 21.05.2012

Zastępca Przewodniczącej

21.05.2012 – 31.12.2012

Dariusz Krawczyk

Członek

25.04.2012 - 21.05.2012

Sekretarz

21.05.2012 – 31.12.2012

Paweł Białek

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Robert Oliwa

Członek

19.01.2012 – 03.09.2012

Ireneusz Piecuch

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Jacek Poświata

Członek

19.01.2012 – 31.12.2012

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Lech Jaroń

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Maciej Łaganowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

Paweł Markowski

Członek

01.01.2012 – 28.06.2012

 

W związku z wynikami referendum, które odbyło się w Spółce w dniach 25 i 26 kwietnia 2012 roku w sprawie odwołania trzech członków Rady wybieranych przez pracowników, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku podjęło decyzję o odwołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki.

 

W dniu 3 lipca 2012 roku, Członek Rady Pan Robert Oliwa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 28 czerwca do dnia 3 września 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Aleksandra Magaczewska

Przewodnicząca

21.05.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Kaczmarczyk

Zastępca Przewodniczącej

21.05.2012 – 31.12.2012

Dariusz Krawczyk

Sekretarz

21.05.2012 – 31.12.2012

Paweł Białek

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Robert Oliwa

Członek

19.01.2012 – 03.09.2012

Ireneusz Piecuch

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Jacek Poświata

Członek

19.01.2012 – 31.12.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 września 2012 roku podjęło decyzję o powołaniu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 3 września do dnia 21 listopada 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Aleksandra Magaczewska

Przewodnicząca

21.05.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Kaczmarczyk

Zastępca Przewodniczącej

21.05.2012 – 31.12.2012

Dariusz Krawczyk

Sekretarz

21.05.2012 – 31.12.2012

Paweł Białek

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Opawski

Członek

03.09.2012 – 31.12.2012

Ireneusz Piecuch

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Jacek Poświata

Członek

19.01.2012 – 31.12.2012

 

W dniach 5–6 września 2012 roku, w wyniku wyborów uzupełniających, pracownicy Spółki dokonali wyboru trzech swoich reprezentantów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 roku, zdecydowało o powołaniu jednego z trzech wybranych przez pracowników reprezentantów do Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko

funkcja

okres sprawowania funkcji w 2012 roku

Aleksandra Magaczewska

Przewodnicząca

21.05.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Kaczmarczyk

Zastępca Przewodniczącej

21.05.2012 – 31.12.2012

Dariusz Krawczyk

Sekretarz

21.05.2012 – 31.12.2012

Paweł Białek

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Krzysztof Opawski

Członek

03.09.2012 – 31.12.2012

Ireneusz Piecuch

Członek

25.04.2012 – 31.12.2012

Jacek Poświata

Członek

19.01.2012 – 31.12.2012

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Bogusław Szarek

Członek

21.11.2012 – 31.12.2012

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.,


które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 r. udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku wszystkim członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Raport na skróty