1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Baza zasobowa*

Baza zasobowa*

Bazą surowcową dla podstawowego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi, leżące pomiędzy Lubinem, Sieroszowicami i Głogowem. Dla jego eksploatacji zostały utworzone obszary górnicze o łącznej powierzchni około 468 km2. Aktualnie eksploatowane złoże rud miedzi występuje na głębokości od 600 do 1380 metrów.

 

Obszary obecnie eksploatowane


KGHM Polska Miedź S.A. posiada koncesje na wydobycie rud miedzi z następujących złóż:

  • „Lubin-Małomice”
  • „Polkowice”
  • „Sieroszowice”
  • „Rudna”
  • „Radwanice Wschód”
  • „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

 

Będące w dyspozycji Spółki koncesje upoważniają do prowadzenia wydobycia rud miedzi do 2013 roku w obszarach górniczych: „Lubin”, „Małomice”, „Polkowice”, „Sieroszowice” i Rudna”. Do 2015 roku w obszarze górniczym „Radwanice Wschód”, do 2046 roku w obszarze górniczym „Rudna II” oraz do 2054 roku ze złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

 

W związku z koncesjami górniczymi, których ważność upływa w 2013 roku, KGHM zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, rozpoczął w 2010 roku procedurę uzyskania nowych koncesji. W roku 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia, co pozwoliło złożyć formalne wnioski do organu koncesyjnego – Ministra Środowiska.

 

W zagospodarowanych przez KGHM obszarach złożowych, zasoby geologiczne (resources) i eksploatacyjne (reserves) rud miedzi oszacowane są w ilościach przedstawionych w tabelach.

 

Stan zasobów geologicznych rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. (wg stanu na 31.12.2012 roku)

Złoża zagospodarowane

Zasoby rudy

[mln Mg]

Cu
[%]

Ag
[g/Mg]

Ilość Cu

[mln Mg]

Ilość Ag
[Mg]

„Lubin-Małomice”

391

1,32

55

5,15

21 527

„Polkowice”

113

2,33

47

2,64

5 333

„Sieroszowice”

289

2,62

61

7,57

17 781

„Radwanice Wschód”

7

1,92

26

0,14

189

„Rudna”

387

1,68

47

6,50

18 081

„Głogów Głęboki-Przemysłowy”

291

2,40

79

7,00

22 917

KGHM Polska Miedź S.A.

1 480

1,96

58

28,98

85 828

Stan zasobów eksploatacyjnych rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. (wg stanu na 31.12.2012 roku)

Złoża zagospodarowane

Zasoby rudy

[mln Mg]

Cu
[%]

Ag
[g/Mg]

Ilość Cu

[mln Mg]

Ilość Ag
[Mg]

„Lubin-Małomice”

327

1,00

42

3,26

13 787

„Polkowice”

95

1,71

34

1,63

3 202

„Sieroszowice

266

1,92

46

5,11

12 296

„Radwanice Wschód”

8

1,25

18

0,10

137

„Rudna”

238

1,57

44

3,73

10 530

„Głogów Głęboki-Przemysłowy”

233

1,90

61

4,42

14 316

KGHM Polska Miedź S.A.

1 166

1,56

47

18,24

54 268

* Baza zasobowa – stan wg operatów ewidencyjnych za rok 2012 wykonanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

 

 

Obszary perspektywiczne

 

Poza obszarami koncesyjnymi, Spółka prowadzi intensywne prace rozpoznawcze na obszarze tzw. dawnego Starego Zagłębia („Synklina Grodziecka”), „Gaworzyce-Radwanice”, „Szklary” oraz na terenie Niemiec (projekt „Weisswasser”).

  • „Synklina Grodziecka” – złoże rud miedziowo-srebrowych w okolicach Bolesławca. Planowane jest udokumentowanie około 1,5 mln ton miedzi ekwiwalentnej w złożu, pozwalające na zaprojektowanie kopalni podziemnej. Obecnie realizowany jest program wierceń (18 odwiertów) mający na celu szczegółowe rozpoznanie istniejących zasobów rud miedzi jak również udokumentowanie zasobów nowych.
  • „Gaworzyce-Radwanice” – KGHM rozpoznaje złoże rud miedzi w ramach posiadanych koncesji. Celem prowadzonych prac jest szczegółowe rozpoznanie złoża w kategorii C1. W wyniku realizacji prac etapu I odwiercono 5 otworów. Gniazdowa forma występowania bilansowej rudy miedzi w strefie występowania tzw. czerwonych plam powoduje, że siatka rozpoznawcza wierceń w kategorii C1 może być niewystarczająca, a zagęszczanie siatki jest bardzo kosztowne i nieefektywne.

 

W związku z powyższym KGHM Polska Miedź S.A. złożyła w Ministerstwie Środowiska wnioski o zmianę koncesji w zakresie rezygnacji z wykonania otworów na rzecz badań geofizycznych.

 

  • „Szklary” – projekt dotyczy możliwości zagospodarowania i udostępnienia złóż laterytowych niklu w okolicach Szklar na Dolnym Śląsku. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace nad rozpoznaniem złoża, opracowaniem modelu kopalni odkrywkowej oraz badania nad technologią przerobu rudy.
  • Projekt „Weisswasser” – prowadzony przez spółkę córkę KGHM Kupfer AG. Spółka posiada koncesję w Saksonii, przy granicy z Polską na terenie której wiercenia prowadzone w latach 60-tych wykazały występowanie mineralizacji miedziowej.
Raport na skróty