1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Fundacja Polska Miedź

Fundacja Polska Miedź

 

Bardzo ważnym filarem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź S.A., jest działalność powołanej w 2003 roku Fundacji Polska Miedź, która jest organizacją pożytku publicznego. Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z prospołecznej polityki KGHM. Fundacja kontynuuje działania dobroczynno-charytatywne Spółki, która od samego początku swojego istnienia wspierała na Dolnym Śląsku, wiele regionalnych i krajowych projektów rozwojowych.

 

Uporządkowany system wydatkowania pieniędzy na cele społeczne oraz profesjonalny sposób przyznawania darowizn i ich rozliczania, pozwala Fundacji angażować się w działania ochrony i promocji zdrowia, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, jak również wiele działań wynikających z potrzeby chwili jak na przykład pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 

W roku 2012 Fundacja przyznała 1 894 darowizny pieniężne na łączną kwotę ponad 19 mln zł, w tym ponad 15 mln zł różnym instytucjom na realizację 334 projektów oraz przekazała 1560 darowizn pieniężnych osobom fizycznym na kwotę niemal 4 mln zł.

Raport na skróty