1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Inwestycje i rozwój

Inwestycje i rozwój

Poniesione nakłady na inwestycje rzeczowe oraz prace rozwojowe niezakończone w 2012 roku wyniosły 1 767 mln zł i były wyższe wobec roku poprzedniego o 16%. Wydatkowane środki wyniosły 1 836 mln zł.

 

W roku 2012 realizowano około 650 projektów inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji rzeczowych w tym:

  • 610 projektów lokalnych – inwestycje odtworzeniowe, oraz typowe/powtarzalne projekty rozwojowe, drobne dostosowawcze oraz zakupy, które stanowią około 58%;
  • 40 projektów centralnych – inwestycje rozwojowe oraz odtworzeniowe o większej trudności, wielkości i ryzyku mające znaczący wpływ na rozwój Spółki i realizację jej strategii które stanowią około 42%.

Nakłady na inwestycje o charakterze rozwojowym wyniosły 1 052 mln zł, (wzrost o 22% wobec roku poprzedniego).

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wg rodzajów projektów

Lokalne/Centralne

J.m.

2011

2012

Lokalne

mln zł

897

1 010

Centralne

mln zł

617

741

Na etapie studiów i analiz

mln zł

0

7

Prace rozwojowe – niezakończone

mln zł

5

9

Ogółem

mln zł

1 519

1 767

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wg Oddziałów

wg Oddziałów

J.m.

2011

2012

Górnictwo

mln zł

1 057

1 292

Hutnictwo

mln zł

218

274

Pozostałe

mln zł

239

192

Prace rozwojowe – niezakończone

mln zł

5

9

Ogółem

mln zł

1 519

1 767

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wg podziału
na rozwój i odtworzenie

Odtworzenie/Rozwój

J.m.

2011

2012

Odtworzenia

mln zł

661

715

Rozwój

mln zł

858

1052

Ogółem                       

mln zł

1 519

1 767

Raport na skróty