1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Wyniki produkcyjne / Produkcja górnicza

Wyniki produkcyjne

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2012 rok było wyższe o 464,3 tys. ton niż w 2011 roku i ukształtowało się na poziomie 30,2 mln ton. Wzrost wydobycia w 2012 roku wynika ze zwiększenia wydobycia dobowego w dni „czarne” oraz z intensyfikacji pracy w dni wolne.

 

Średnia zawartość miedzi (Cu) w wydobytym urobku wyniosła 1,59% i była niższa od zrealizowanej w 2011 roku zawartości Cu – 1,61%. Obniżenie zawartości Cu w urobku, spowodowane było realizacją eksploatacji w rejonach o niższym okruszcowaniu rudy miedzi.

 

Pomimo zwiększonej ilości wydobywanego urobku, pogorszenie jego jakości spowodowało spadek ilości Cu w wydobywanym urobku. Ilość Cu w wydobytym urobku była niższa od wykonanej w 2011 roku o 4 tony Cu i wyniosła 479 253 tony.

 

Przerobiono więcej o 463,7 tys. ton urobku w stosunku do 2011 roku. Wzrost ilości Cu w przerobionym urobku, wpłynął bezpośrednio na ilość miedzi w wyprodukowanym koncentracie. Ilość Cu w koncentracie była wyższa o 399 ton od wyprodukowanej w 2011 roku (wzrost o 0,09%). W 2012 roku wyprodukowano 427 064 tony miedzi w koncentracie. Poprawie uległa zawartość Cu w koncentracie. Z wykonanej w 2011 roku 22,75% wzrosła do 22,95% (wzrost o 0,9%).

 

 

Produkcja górnicza w latach 2011–2012

 

J.m.

2011

2012

Wydobycie urobku (waga sucha)

tys. ton

29 718

30 182

w tym kopalina wydobyta ze złoża

tys. ton

22 985

23 119

Zawartość miedzi w urobku

%

1,61

1,59

Koncentrat miedzi (waga sucha)

tys. ton

1 875

1 861

Zawartość miedzi w koncentracie

%

22,75

22,95

Raport na skróty