1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Rynek srebra

Rynek srebra

Średnioroczna cena srebra w 2012 roku na Londyńskim Rynku Kruszców (London Bullion Market Association – LBMA) ukształtowała się na poziomie 31,15 USD/troz, co daje spadek na poziomie około 11% w stosunku do poprzedniego roku (35,12 USD/troz). W pierwszym kwartale roku nastąpił dynamiczny wzrost ceny białego metalu – cena wzrosła o około 29% z 28,78 USD/troz, do 37,23 USD/troz i tym samym na fixingu 29 lutego 2012 roku, osiągnięte zostało maksimum dla całego roku. Tego dnia, cena srebra w notowaniach ciągłych osiągnęła poziom 37,46 USD/troz. Wzrosty ceny srebra w pierwszym kwartale, wynikały z utrzymujących się obaw o kondycję światowej gospodarki. Do zwiększenia awersji do ryzyka i tym samym skłonności do przesunięcia części aktywów, w portfelu w metale szlachetne (w tym srebro), skłoniły inwestorów przede wszystkim wypowiedzi przewodniczącego i członków Komitetu Operacji Otwartego Rynku (FED) w Stanach Zjednoczonych. Dawały one podstawę do spekulacji, że gospodarka USA, żeby powrócić na drogę wzrostów i mniejszego bezrobocia, będzie wymagała dalszego luzowania ilościowego, wiążącego się z potencjalnym osłabieniem dolara. Sentyment na rynku, pogorszyły też działania międzynarodowych agencji ratingowych, które systematycznie rewidowały w dół oceny kondycji państw Eurolandu, co wpływało na spadki na rynkach i stanowiło wsparcie dla ceny srebra. W szczególności obawiano się o to, czy Grecji uda się dokonać wymaganych przez „trojkę” (EBC, MFW i KE) cięć budżetowych, które umożliwią uruchomienie kolejnych transzy ratunkowych. Wraz z początkiem marca, na rynku srebra zaczęła przeważać strona sprzedająca, która napędzana była głównie relatywną poprawą nastrojów w strefie Euro. Dzięki spełnieniu przez Grecję, części stawianych jej wymagań oraz uruchomieniu przez EBC finansowania dla banków, na bardzo dogodnych warunkach. Obawy o płynność sektora finansowego były mniejsze, i to przekładało się na systematyczne spadki na rynkach metali szlachetnych. W połowie roku na rynek srebra raz jeszcze powróciły wzrosty. Tym razem inwestorzy skupili się na Hiszpanii, która osiągając kolejne rekordy poziomów złych długów w sektorze bankowym, poprosiła o dofinansowanie mające na celu ratowanie banków od upadku. Sytuacja była na tyle poważna, że Europejski Bank Centralny, nie tylko wspomógł banki hiszpańskie, ale zaoferował też wykup hiszpańskich obligacji w celu zmniejszenia obciążeń budżetowych państwa. Dodatkowo, przewodniczący ECB – Mario Draghi w słynnym wystąpieniu powiedział, że „zrobi, co tylko będzie konieczne by uratować euro”. Suma tych wydarzeń (mających miejsce w okresie czerwiec – październik) sprawiły, że inwestorzy odzyskali zaufanie do bardziej zmiennych aktywów, ich sentyment uległ zmianie i cena srebra w październiku powróciła na stałe do trendu spadkowego trwającego już do końca 2012 roku. Srebro zakończyło ubiegły rok z ceną na poziomie 30,15 USD/troz.

 

Dzienne ceny srebra oraz poziom ceny średniej (31,15 USD/troz) w 2012 roku – Fixing LBMA

 

 

Raport na skróty