1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Sytuacja majątkowa i finansowa

W dniu 14 lutego 2013 roku, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Budżet na 2013 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wyniki 2012 roku, oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. Szczegółowy zakres podstawowych założeń Budżetu na 2013 rok przedstawia tabela.

 

Na zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2012 roku wpływają przede wszystkim:

  • zmiana poziomu kursu walutowego USD/zł;
  • niższy wolumen produkcji podstawowych produktów spowodowany planowanym postojem remontowym w HM „Głogów” oraz
  • uwzględnienie pełnych skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin (w roku 2012 podatek obciążał Spółkę począwszy od 18 kwietnia).

 

Powyższe czynniki stanowią, również główną przyczynę wzrostu kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych oraz kosztu produkcji miedzi w koncentracie – C1.

 

Zakładane zmniejszenie poziomu produkcji i w konsekwencji sprzedaży podstawowych produktów, spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia planowanego, trzymiesięcznego postoju remontowo-modernizacyjnego w kompleksie HM „Głogów II”.

 

Założenia Budżetu Spółki na 2013 rok

 

J.m.

Wykonanie 2012

Budżet

2013

Przychody ze sprzedaży

mln zł

20 737

18 930

Zysk netto

mln zł

4 868

3 204

EBITDA

mln zł

7 198

5 337

Średnioroczne notowania miedzi

USD/tonę

7 950

7 800

Średnioroczne notowania srebra

USD/troz

31,15

32,00

Kurs walutowy

USD/zł

3,26

3,10

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi
elektrolitycznej ze wsadów własnych

zł/tonę

14 590

17 087

Koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1

USD/funt

1,34

1,76

Produkcja miedzi w koncentracie

tys. ton

427,1

425,1

Produkcja miedzi elektrolitycznej

tys. ton

565,8

548,0

– w tym ze wsadów obcych

tys. ton

146,7

146,6

Produkcja srebra

tona

1 274

1 075

Nakłady inwestycyjne rzeczowe

mln zł

1 766

2 470

Limit nakładów na inwestycje kapitałowe *

mln zł

9 637

523

* Zakup akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych, podwyższenia kapitału oraz udzielone pożyczki i dopłaty właścicielskie.

Raport na skróty