1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Realizacja przewidywanych na rok 2012 wyników finansowych

Sytuacja majątkowa i finansowa

W raporcie bieżącym z dnia 27 marca 2012 roku, Spółka opublikowała założenia Budżetu na 2012 rok zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w tym samym dniu. Budżet zakładał osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 19 418 mln zł oraz zysku netto w kwocie 3 804 mln zł.

 

 

Wraz z poprawą warunków makroekonomicznych (osłabienie złotego wobec USD) w ciągu roku Spółka dokonywała aktualizacji prognozy. Ostateczna projekcja wyników finansowych opublikowana została w raporcie bieżącym z dnia 29 października 2012 roku.

 

Realizacja prognozy wyników finansowych Spółki na 2012 rokJ.m. 

Prognoza (27.03.2012)
 

Korekta

prognozy (29.10.2012)

Wykonanie 2012

 

 

Realizacja prognozy**
(%)

Przychody

mln zł

19 418

20 633

20 737

100,5

Zysk netto

mln zł

3 804

4 744

4 868

102,6

Produkcja miedzi elektrolitycznej

tys. ton

562,0

564,2

565,8

100,3

w tym ze wsadów obcych

tys. ton

147,3

145,9

146,7

100,5

Produkcja srebra

tona

1 098

1 199

1 274

106,3

Średnioroczne notowania miedzi

USD/tonę

8 000

7 850

7 950

101,3

Średnioroczne notowania srebra

USD/troz

30,00

30,50

31,15

102,1

Kurs walutowy USD/zł

USD/zł

3,09

3,28

3,26

99,4

Całkowity jednostkowy koszt produkcji
miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych 

zł/tonę
 

15 729
 

15 077
 

14 590
 

96,8
 

Nakłady inwestycyjne rzeczowe

mln zł

2 100

1 930

1 766

91,5

Nakłady inwestycyjne kapitałowe*

mln zł

10 671

9 833

9 637

98,0

* Zakup akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych, podwyższenia kapitału oraz udzielone pożyczki i dopłaty właścicielskie.

** Dotyczy prognozy z dnia 29 października 2012 roku.

Raport na skróty