1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Wskaźniki rynku kapitałowego

Sytuacja majątkowa i finansowa

Działalność Spółki charakteryzują następujące wskaźniki:

 

Wskaźniki rynku kapitałowego
   

2011

2012

EPS (zł)

Zysk netto / ilość akcji

56,97

24,34

P/CE

Cena / nadwyżka finansowa na 1 akcję*

1,8

6,7

P/E

Cena / zysk netto na akcję

1,9

7,8

MC/S

Wartość rynkowa**/ przychody ze sprzedaży

1,1

1,8

P/BV

Cena rynkowa / wartość księgowa akcji***

1,0

1,7

*       Nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja.

**     Wartość rynkowa stanowi iloczyn ilości akcji i ich notowania z ostatniego dnia w roku (200 mln akcji X 173,00 zł w 2010 r.; 110,60 zł w 2011 r.; 190,00 zł w 2012 roku).

***   Wartość księgowa kapitału własnego według stanu z dnia kończącego okres sprawozdawczy.

 

Istotny wpływ na poziom wskaźników rynku kapitałowego w 2012 roku miał wzrost ceny akcji Spółki z poziomu 110,60 zł na koniec 2011 roku do 190,00 na koniec roku 2012. Negatywny wpływ miał natomiast gorszy zysk netto.

Raport na skróty